Zehnder, comfo air quality, ventilatiesysteem


De Comfo Air toestellen van Zehnder zijn de opvolgers van de gekende Comfo D ventilatoren van Storkair. Het gamma bestaat uit twee versies van het systeem. De Quality versie is de standaard uitvoering. Terwijl de Premium versie beschikt over een aantal uitbreidingsmogelijkheden. Beide versies hebben dan nog eens drie bouwgroottes, zodat het toestel perfect kan afgestemd worden op de behoefte van de bouwheer.

Voordelen voor de bouwheer:
De grootste bouwgrootte is 600m³/h. Dit is uitzonderlijk voor een ventilator met hoofdzakelijk een residentieel karakter. Wij was reeds jaren vragende partij naar een toestel dat deze capaciteit kon halen.
Het toestel heeft Flow Control Technics, dit betekent dat de luchtstroom beter geregeld wordt mbv sensoren en een accuratere ventilatorregeling.
De Comfo Air is uiterst stil. Want Zehnder heeft gekozen voor Flow Grid, beter ontwerp van het slakkenhuis en EBM-Paptst RadiCal. De RadiCal van EBM-Papst is een ventilator met achterwaarts gebogen schoepen. Wanneer een bewoner ons contacteert met de melding dat zijn bestaande ventilatiesysteem defect is en teveel geluid maakt, dan zijn ze steeds verbaasd van het resultaat van de Comfo Air toestellen.

De sturing gebeurt standaard via een bedieningsschakelaar. Bij de Premium versie is een uitbreiding naar KNX, bediening via een app op de smarthphone en CO2 sensoren voor een lagere reductiefactor mogelijk.

Voor meer informatie over de nieuwste mogelijkheden op het gebied van ventilatie, contacteer ons via contactformulier

Gepost in Ventilatie, Ventilatiesystemen ~ Geen Reactie

reductiefactor tabel regeling toevoer luchtafvoer
vraaggestuurd ventilatiesysteem C CO2


Waarom een tabel met reductiefactoren voor ventilatiesystemen?
Toen de EPB wetgeving van start ging in 2006 waren de ventilatiesystemen niet-vraaggestuurd. Ondertussen is de technologie geëvolueerd en zijn er meer mogelijkheden om de ventilatiebehoefte te detecteren en het ventilatiedebiet te regelen (vraaggestuurd).
Een vraaggestuurd ventilatiesysteem is een systeem dat het luchtdebiet aanpast in functie van de behoefte.
• Wanneer er meer vochtigheid is in de badkamer, wasplaats of keuken of geuren in het toilet dan wordt er meer lucht afgevoerd.
• Wanneer er aanwezigheid is in de droge ruimtes zoals een bureau, leefruimte of slaapkamer dan wordt er meer lucht toegevoerd.
Hoe beter de vraagsturing werkt, hoe minder energie het systeem verbruikt en hoe lager het E-peil van een wooneenheid kan worden. Die impact op het E-peil wordt geregeld door de reductiefactor van het ventilatiesysteem. Hoe lager deze redectiefactor is, hoe beter.
Om duidelijkheid te brengen heeft de overheid een uniform overzicht gemaakt. Wanneer een systeem aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kan uit de tabel als bijlage de reductiefactor afgeleid worden.
Tegelijkertijd geeft de tabel ook een richting hoe de ventilatiesystemen in de toekomst verder kunnen evolueren.

Sinds wanneer is dit van toepassing?
De tabel met reductiefactoren staat in bijlage XII van het ministrieel besluit van 16 december 2014. Die is van toepassing voor alle systemen in woningen met een bouwvergunning vanaf 1 januari 2016.

Waarom zijn er twee tabellen?
Tabel 1 is voor ventilatiesystemen met regeling op de toevoer en/of regeling op de afvoer.
Tabel 2 is specifiek voor vraaggestuurde ventilatiesystemen C. Hierbij wordt de luchtafvoer geregeld ifv de behoefte in de droge ruimten.

Hoe wordt dit praktisch gebruikt?
Tabel 1 wordt vooral gebruikt voor ventilatiesystemen D. Medio 2016 vind je nagenoeg alle systemen terug in de laatste kolom.
Bijvoorbeeld:
• De Renson Delta heeft een reductiefactor van 0,93. Het systeem heeft niet in elke vochtige ruimte een detectie, dus zit die in kolom 3. Er is wel een CO2 sensor in het afvoerkanaal en een centrale regeling.
• De Ubbink met vraagsturing 2.0 in configuratie 1 heeft een reductiefactor van 0,49. Het systeem zit ook in de laatste kolom en er is een CO2 sensor in elke droge ruimte. Bij dit systeem wordt er in twee zones (dag/nacht) gewerkt.
Tabel 2 wordt vooral gebruikt voor ventilatiesystemen C. Zoals de Renson C+EVO2 Healthbox of de Duco Tronic.
Bijvoorbeeld een vraaggestuurd systeem zoals de standaard uitvoering van de Renson Healthbox, zonder smartzone (luchtafvoer in de slaapkamers) heeft een reductiefactor van 0,9.

Hoe ziet ventilatie in de toekomst er uit?
Voor een ventilatiesysteem D gaat er meer CO2 detectie van in de droge ruimtes zijn.
Er gaat met dag- en nachtzones gewerkt worden ipv alles centraal te regelen.
Voor een systeem D gaat er in de vochtige ruimtes vochtigheid en geuren (VOC, vluchtige organische componenten) gedetecteerd worden, zoals nu het geval is bij een vraaggestuurd systeem C.

Voor meer informatie over ventilatiesystemen contacteer ons via onze contactpagina.

Gepost in Installateur ventilatie, Systeem C: mechanische afvoer, Systeem D: balansventilatie, Ventilatie installatie ~ Geen Reactie

Nieuwe luchtkwaliteit datalogger

{ 21 december, 2016 }

datalogger, luchtkwaliteit, CO2, vochtigheid
koninklijk besluit 25 maart 2016


Comfort Home heeft een nieuwe luchtkwaliteit datalogger. We gebruiken het toestel om de belangrijkste luchtparameters gedurende een langere tijd te monitoren. Het toestel neemt samples en meet het CO2 gehalte, de relatieve vochtigheid en de temperatuur. Nadien kunnen we de gegevens uitlezen, in grafieken gieten en op basis hiervan heel nauwkeurig advies geven en klimatisatie installaties gaan bijsturen.

Vooral in werkomgevingen heeft de overheid onlangs duidelijkheid gebracht over de minimale voorwaarden die van toepassing zijn in arbeidsomgevingen. Met het Koninklijk Besluit van 25 maart 2016 wordt er geëist dat het CO2 gehalte op de werkvloer lager is dan 800PPM (parts per million) en de relatieve vochtigheid tussen de 40% en 60% is.
Dit is omwille van een aantal praktische redenen. Want wanneer er een te hoog CO2 niveau is dan heeft dit gevolgen voor het prestatie- en beslissingsvermogen van mensen. Vooral de focus en de aandacht nemen sterk af.

Wanneer de luchtvochtigheid te laag is gaan mensen een droge keel, neus of ogen krijgen. Dit kan ook een impact hebben op het interieur van de ruimtes, bijvoorbeeld spleten en scheuren in parket bij te lage luchtvochtigheid.

Contacteer ons voor meer informatie over goede luchtkwaliteit via: http://www.comfort-home.be/nl/contact.aspx

Gepost in Geen categorie ~ Geen Reactie

Erkenning ventilatieverslaggever

{ 24 november, 2016 }


Comfort Home is één van de eerste erkende ventilatieverslaggever. We zijn namelijk geslaagd voor alle theoretische examens en het praktische examen voor ventilatieverslaggever van het BCCA.

Bij nieuwe vergunning, vanaf 1/01/2016, zijn er een aantal nieuwigheden op het gebied van regelgeving voor nieuwe ventilatiesystemen. Want het Vlaams Energie Agentschap had opgemerkt dat boetes in EPB-dossiers veelal te wijten waren aan fouten in het ventilatiesysteem. In de praktijk waren er ventilatiesystemen die te weinig debiet leverden, te veel geluid maakten en waarbij verkeerde materialen werden gebruikt. Om dit te vermijden kwam de functie van ventilatieverslaggever tot stand. Comfort Home ziet dit positief tegemoet. Want de manier waarop wij een ventilatiesysteem sinds jaar en dag opbouwen, komen overeen met de technische specificaties uit de STS-P-73-1.

De ventilatieverslaggever is een functie te vergelijken met een EPB-verslaggever, veiligheidscoördinator,… De verslaggever doet geen werken aan het gebouw, maar ziet hoofdzakelijk toe op de goede kwaliteit van het ventilatiesysteem. De ventilatieverslaggever kan één persoon zijn, maar ook meerdere personen die onderstaande taken doen:
• Coördinator
• Voorontwerp van het ventilatiesysteem
• Verslaggever Regelbare ToevoerOpeningen RTO
• Verslaggever Doorvoer Openingen
• Verslaggever Regelbare AfvoerOpeningen RAO
• Verslaggever Mechanische Ventilatie die ventilatiedebieten opmeet

In de praktijk is het BCCA de procedure en webapplicatie medio 2016 aan het opmaken.
Wijzelf zouden het logisch vinden mocht de EPB verslaggever instaan voor de coördinatie en verslaggever RTO, DO en RAO. En dat installateur ventilatiesystemen instaan voor het voorontwerp en de verslaggeving van de mechanische ventilatie.

Op vandaag gebruiken we voor het opmeten van het ventilatiedebiet een gekalibreerde Fluke Anemometer, type vleugelrad. We hebben plannen om begin 2017 een Flowfinder mk-2 aan te schaffen. Want dit toestel heeft een nuldrukcompensatie. Hierdoor kunnen we nog meer verfijnde meetresultaten bekomen. Want zoals je uit het testrapport kunt afleiden zorgt de weerstand van het vleugelrad ervoor dat onze Fluke, binnen tolerantie, te weinig meet.

Voor meer informatie over ventilatie en ventilatieverslaggeving, contacteer ons.

Gepost in Installateur ventilatie, Systeem C: mechanische afvoer, Systeem D: balansventilatie, Ventilatie, Ventilatiesystemen, Verkoop ventilatiesysteem ~ Geen Reactie

Nieuwe inspectiecamera

{ 19 mei, 2016 }


We zijn de trotse eigenaar geworden van een nagelnieuwe inspectiecamera.

We gaan de camera voornamelijk gebruiken om bestaande schouwen in appartementsgebouwen te inspecteren. Op die manier kunnen we makkelijker bepalen of een schouwrenovatie mogelijk is. Zodat een bestaande schouw compatibel wordt gemaakt om te werken met nieuwe condenserende ketels.

Het toestel heeft een kleurenscherm, het kan beelden opnemen en door de twin eye functie kunnen we zowel verticaal als horizontaal informatie krijgen.

Voor meer informatie over schouwrenovatie: klik hier.

Gepost in Geen categorie ~ Geen Reactie